Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Corona/COVID-19

OPDATERET 27. januar 2022

Restriktioner på kulturområdet ophæves 1. februar

Epidemikommissionen har vurderet, at der ikke længere er behov for at fastholde kategoriseringen af covid-19 som en samfundskritisk sygdom. Regeringen ønsker at følge dette. Det betyder, at restriktionerne på kultur-, forenings- og idrætsområdet ikke forlænges. Derfor bortfalder alle restriktioner på kulturområdet fra og med 1. februar 2022. Det betyder, at der fra og med 1. februar 2022 ikke længere vil være forbud mod visse arrangementer eller krav om mundbind eller coronapas osv.

Epidemikommissionen har desuden bemærket, at der fortsat kan være situationer, hvor der er behov for at udvise særlig opmærksomhed på smitteforebyggende tiltag. Det gælder fx indendørs arrangementer, hvor mange stående personer samles. Arrangører af sådanne arrangementer kan overveje at tage skridt til at minimere smitterisikoen i februar. Det kan fx ske ved, at deltagerne testes, at der opereres med øget afstand eller stilles krav om coronapas ved private erhvervsdrivende og private kulturinstitutioner mv. Det er ikke et krav fra myndighederne, men er frivilligt ift. hvad der giver mening til det konkrete arrangement. Coronapas-appen stilles til rådighed hertil i en periode.

Det betyder samtidig, at Kulturministeriets Q&A fra og med 1. februar ikke længere er relevant. Der vil fortsat være links til Sundhedsstyrelsens anbefalinger og gode råd på kum.dk.

Særligt om hjælpepakker

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om hjælpeordninger, der giver økonomisk tryghed og mere tid til at åbne. Derfor etableres en omstillingsperiode fra 1. til 15. februar for dem, der har været omfattet af de nuværende restriktioner (stående arrangementer og store indendørs arrangementer på +500 tilskuere), og som kan have svært ved at åbne med kort varsel, hvor man kan betragte sig som nedlukket for at give mere tid til at forberede genåbningen. Samtidig etableres en aktivitetspulje på 20,0 mio. kr., så de aktører, der aktuelt er underlagt restriktioner, men fra og med 1. februar ikke længere er omfattet af restriktioner, kan søge en aktivitetspulje i perioden 1.-15. februar. Læs mere om aftalen på https://kum.dk/aktuelt/nyheder/hurtig-hjaelp-til-genstart-og-aabning-af-kulturlivet.

Selvisolation

Derudover kan vi nævne, at Sundhedsstyrelsen tidligere på ugen har opdateret retningslinjer for selvisolation. Det betyder, at man kan afslutte sin selvisolation, når man ikke længere har symptomer. Hvis man har fået en positiv test, men ingen symptomer eller lette symptomer, er ens selvisolation nedsat til fire døgn. Læs mere på: https://www.sst.dk/da/Nyheder/2022/Nu-kan-du-afbryde-selvisolation-tidligere.

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533