Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Henvendelse til udvalgsformænd og borgmestre

I dag genåbner musikskolerne endelig! Det vækker naturligvis glæde på skolerne: Nu kan de fleste musikskoleelever vende tilbage til de musikalske fællesskaber.

Dansk Musikpædagogisk Forening (DMpF), fagforening for musikskolelærere og -ledere, finder imidlertid, at der er grund til bekymring: Efter langvarige nedlukninger vil mange musikskoler – ganske uforskyldt – skulle igennem en periode, hvor skolernes elevgrundlag, eksterne samarbejde og øvrige virke skal genopbygges. 

Som kommunale kulturinstitutioner er musikskolerne ikke omfattet af de nationale hjælpepakker til nationale kulturinstitutioner, private kulturaktører, festivaler, spillesteder, forlystelsesparker, freelancere m.fl., som regeringen og folketingets partier har sat i værk. Musikskolerne er derimod et kommunalt ansvar. Denne skrivelse er derfor stilet til det udvalg i kommunen, hvorunder den lovpligtige kommunale eller kommunalt støttede musikskoles forhold hører.

Både musikskolelærere og -ledere har ydet en kolossal indsats under krisen; lærerne med kreative løsninger for undervisning, lederne med samarbejde opad og på tværs i kommunen og ved løbende tilpasning af rammerne for undervisningen. Alligevel påvirker den langvarige hjemsendelse uundgåeligt musikskolernes forhold:

  • Der forekommer frafald hos eksisterende elever, der hen over sen-vinteren blev overmandet af skærm-træthed.
  • Det har været vanskeligt at optage nye elever direkte til onlineundervisning.
  • Samarbejdet med daginstitutioner, folkeskole og andre i kommunen er i stort omfang sat ud af spillet under hjemsendelsen.
  • Musikskolerne har ikke haft mulighed for den sædvanlige markedsføring/synliggørelse af tilbuddet til målgruppen.
  • En del elever og forældre kan holde sig tilbage fra at tilmelde sig musikskoletilbuddet pga. usikkerhed om, hvorvidt undervisningen kan gennemføres under normale former.

Der er således en risiko for, at tilmeldinger og gentilmeldinger for den kommende sæson vil ligge under det normale niveau, og de ramte musikskoler må derfor i den kommende tid afsætte en del ressourcer til at genoprette det tabte.

DMpF opfordrer derfor til, at musikskolerne i den kommende tid bliver omfattet af særlig kommunalpolitisk bevågenhed, herunder at de sikres den nødvendige økonomiske støtte, indtil skolerne har haft mulighed for at genopbygge aktiviteten, så normering og lærerstab – og dermed den opbyggede ekspertise – kan bevares, også når coronakrisen er overstået.  

 

Med venlig hilsen

Ole Helby, formand, Dansk Musikpædagogisk Forening 

 

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533