Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Historisk

HISTORISK

OPDATERET 22. september 2021

Kategoriseringen af covid-19 som en samfundskritisk sygdom er fra d. 10. september ændret, så covid-19 nu kategorises som en almen farlig sygdom. Det betyder, at der ikke længere gælder restriktioner på Kulturministeriets område.

 

Sundhedsmyndighederne har stadig en række generelle anbefalinger i samfundet, som fortsat bør følges. Der kan findes henvisninger til relevante sider via Kulturministeriets hjemmeside på følgende link, som opdateres efter behov: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19


 

 

Arealkrav og afstandskrav er ophævet på alle områder fra lørdag d. 14. august 2021.

Læs mere om betydningen af ophævelsen af areal- og afstandskrav på Kulturministeriets hjemmeside på dette link: https://kum.dk/aktuelt/nyheder/afstands-og-arealkrav-ophaeves

Find yderligere information her:

Kulturministeriets Q&A

DMpF har d. 21. april fremsendt en skrivelse til relevante udvalgsformænd og til orientering til borgmestre i alle landets kommuner om at støtte op om musikskolerne i den genopbygningsfase, som vil komme i kølvandet på coronakrisen. 


21. maj 2021: Med krav om corona-pas åbnes musik- og kulturskolerne for personer over 18 år og sangaktiviteter.

10. maj 2021: Henvendelse fra DMpF til kulturministeren, partiledere, kulturordførere og folketingspolitikere - Husk musikskolen 

6. maj 2021: Foreningsliv, musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler genåbnes for børn og unge under 18 år uden coronapas med forsamlingsloft på 25 personer.

Hjælpepakkerne kan fortsat ansøges, find yderligere information her:

Slots- og Kulturstyrelsen (Midlertidig kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster)  og Erhvervsstyrelsen


 

Fælleserklæring KL og Forhandlingsfællesskabet:

Stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger – centralt og lokalt, 29. marts 2021

Opdaterede retningslinjer for genåbning af bl.a. musik- og kulturskoler af 8. august

Aftale om løn under fravær efter sygedagpengelovens kapitel 21 a af 26. juni 

Retningslinjer for genåbning af bl.a. musik- og kulturskoler – udvidet fase 2 af 27. maj

Aftale om yderligere genåbning i fase 2, af 20. maj 2020

DMpF's nyhedsbrev: Musik- og kulturskolerne kan genåbne fra den 27. maj, af 21. maj 2020

DMpF's nyhedsbrev: HUSK MUSIKSKOLEN! II, af 19. maj 2020

DMpF's nyhedsbrev: HUSK MUSIKSKOLEN!, af 11. maj 2020

 

Se også artiklen Corona-hjælpepakker

undefined 

 

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533