Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Arbejdsmiljø

Personaleweb er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet:

På personaleweb.dk finder du nyheder, artikler og værktøjer, som giver dig ny viden og inspiration, når du skal beskæftige dig med for eksempel arbejdsmiljø. Se http://www.personaleweb.dk/section/arbejdsmilj%C3%B8

Ny undersøgelse kortlægger akademikernes psykiske arbejdsmiljø:

For første gang er det psykiske arbejdsmiljø blevet kortlagt for hele det akademiske arbejdsmarked herunder for musikskolelærere. Undersøgelsen, der er udarbejdet af DMpF og de øvrige akademiske organisationer i AC, bringer ny viden frem om, hvor der konkret kan sættes ind for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Et godt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne er helt centralt i dette arbejde. Undersøgelsen har 5 gode råd til et godt psykisk arbejdsmiljø:

1) Rette fokus mod og prioritere et godt arbejdsmiljø

2) Sikre der på arbejdspladsen kan tales åbent om det psykiske arbejdsmiljø

3) Sikre at personaleledere får værktøjer til at takle det psykiske arbejdsmiljø

4) Begrænse hyppige forstyrrelser

5) Undgå at medarbejderne oplever for stort arbejdspres i længere perioder

Øvrige hovedpunkter fra undersøgelsen:

1) Et godt psykisk arbejdsmiljø medfører en højere faglig kvalitet i opgaveløsningen

2) Et dårligt psykisk arbejdsmiljø øger risikoen for stress

3) Hvis der psykiske arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser blev forbedret på alle arbejdspladser kan man hente 10 mia. i øget produktivitet - alene på akademikergruppen

Se hele undersøgelsen her

 

 

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533