Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Arbejdstidsaftale 2016 - et overblik

Se og lyt til en 12 min. video om planlægning og opgørelse af musikskolelæreres arbejdstid:

 

Se og lyt til en 15 min. præsentation af væsentlige elementer i arbejdstidsaftale 2016:

Download slides fra ovenstående præsentation (pdf) 

    

 

 

Se videoer om forskellige elementer i arbejdstidsaftalen:

 

Afspadsering efter § 6

    

6. ferieuge                                                              Weekendgodtgørelse

Ulempegodtgørelse - udbetaling eller

afspadsering?

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533