Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Skemaer til opgørelse af musikskolelæreres arbejdstid

NB: Skemaerne virker i excel. 

 

Instruktionsvideoer til brug af skemaerne: 

Præsteret arbejdstid (7:46)

Ulempegodtgørelse (3:27)

Weekendgodtgørelse (1:56)

Tjenesterejser (1:40)

Øveture og koncertrejser (2:20)

 

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533