Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Beregning af ulempegodtgørelse, musikskolelærere

Beregning af ulempegodtgørelse, musikskolelærere  
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Weekends mv. Antal timer
Antal minutter* hverdage i tidsrummet kl. 17-06.  
Antal uger pr. hverdag (hvor mange mandage, tirsdage mv.)
* Alle minutter fra kl. 17, til man kan forlade arbejdspladsen. Bl.a. medregnes sygdom, barsel, omsorgsdage, ferie, seniordage, omlagt tjeneste i forbindelse med tillidshverv.  
   
Antal minutter** på lørdage, søndage og søgnehelligdage kl. 00-24, grundlovsdag efter kl. 12, Juleaftensdag efter kl. 14  
 
Sammenlagt antal timer, som skal udbetales eller afspadseres  
** Tiden medregnes, fra man møder frem til man kan forlade arbejdspladsen, bl.a. medregnes sygdom, barsel, omsorgsdage, ferie, seniordage, omlagt tjeneste i forbindelse med tillidshverv. Tjenesterejser (selve rejsen) samt øveture og koncertrejser beregnes på en anden måde og medregnes ikke her. Weekendgodtgørelse beregnes ikke med her, men beregnes særskilt.
  Fra Til  
Dato  
 
Beløb   Beløb kr.  
Netto-årsløn på fuld tid incl. faste tillæg***    
Til udbetaling  
 
*** Fremgår af lønsedlen. Er du i tvivl: Henvend dig til din TR eller til DMpF’s sekretariat.
NB: Resultater af dette regneark er vejledende. Der tages forbehold for fejl. Der beregnes ikke weekendgodtgørelse i dette ark.

 

Vejledning i brug af skemaet

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533