Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Løn og tariffer

Løntabeller: 

Løntabel pr. 1. april 2024 (aktuel)

Løntabel pr. 1. oktober 2023 (tilrettet pr. 1/1 2024 vedr. ændret befordringsgodtgørelse og ATP) 

Løntabel pr. 1. oktober 2023 

Løntabel pr. 1. april 2023 

Løntabel pr. 1. oktober 2022 (tilrettet pr. 1/1 2023 vedr. ændret kørselsgodtgørelse)

Løntabel pr. 1. oktober 2022 

Løntabel pr. 1. oktober 2021 (tilrettet pr. 1/5 2022 vedr. ændret kørselsgodtgørelse) 

Løntabel pr. 1. oktober 2021 (tilrettet pr. 1/4 2022 vedr. pensionsprocent og musikskolelæreres grundlønstillæg)

Løntabel pr. 1. oktober 2021 (med befordringsgodtgørelse 2022) 

Løntabel pr. 1. oktober 2021 (med befordringsgodtgørelse 2021)

Tidligere løntabeller

 

Tjek din lønseddel:

Musik- og kulturskolelærer:

Perioden d. 1. april 2024 til 31. marts 2025* (aktuel)

Fra d. 1. januar 2024*

Fra d. 1. oktober 2023*

Perioden 1. april 2023 til 30. september 2023*

Perioden 1. oktober 2022 til 31. marts 2023 *

Musik- og kulturskoleleder/-mellemleder:

Perioden 1. april 2024 til 31. marts 2025* (aktuel)

Fra d. 1. januar 2024*

Fra d. 1. oktober 2023*

Perioden 1. april 2023 til 30. september 2023*

Perioden 1. oktober 2022 til 31. marts 2023 *

* Skemaerne virker i excel - husk at aktivere redigering øverst i den gule linje, når du åbner arket

 

DMpF's minimumshonorarer for privatundervisning:

Vejledende minimumssatser og regler for privatundervisning

 

Orkesterledelse:

Eksempel på kontrakt for orkesterledelse med forslag til honorering (2023)

Eksempel på kontrakt for orkesterledelse med forslag til honorering (2022)

 

Honorarlønnet arbejde:

Musikerjobs og musikundervisning er i mange tilfælde honorarlønnet arbejde. Du kan kontakte DMpF for en konkret og individuel vurdering af honorarets størrelse og hjælp til forståelse og udarbejdelse af kontrakter.

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533