Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Løn og tariffer

Løntabeller: 

Løntabel pr. 1. oktober 2022 (aktuel)

Løntabel pr. 1. oktober 2021 (tilrettet pr. 1/5 2022 vedr. ændret kørselsgodtgørelse) 

Løntabel pr. 1. oktober 2021 (tilrettet pr. 1/4 2022 vedr. pensionsprocent og musikskolelæreres grundlønstillæg)

Løntabel pr. 1. oktober 2021 (med befordringsgodtgørelse 2022) 

Løntabel pr. 1. oktober 2021 (med befordringsgodtgørelse 2021)

Tidligere løntabeller

DMpF's minimumshonorarer for privatundervisning:

Vejledende minimumssatser og regler for privatundervisning

Orkesterledelse:

Eksempel på kontrakt for orkesterledelse med forslag til honorering 

Honorarlønnet arbejde:

Musikerjobs og musikundervisning er i mange tilfælde honorarlønnet arbejde. Du kan kontakte DMpF for en konkret og individuel vurdering af honorarets størrelse og hjælp til forståelse og udarbejdelse af kontrakter.

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533