Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Løn og tariffer

Løntabeller: 

Løntabel pr. 1. april 2024 (aktuel)

Løntabel pr. 1. oktober 2023 (tilrettet pr. 1/1 2024 vedr. ændret befordringsgodtgørelse og ATP) 

Løntabel pr. 1. oktober 2023 

Løntabel pr. 1. april 2023 

Løntabel pr. 1. oktober 2022 (tilrettet pr. 1/1 2023 vedr. ændret kørselsgodtgørelse)

Løntabel pr. 1. oktober 2022 

Løntabel pr. 1. oktober 2021 (tilrettet pr. 1/5 2022 vedr. ændret kørselsgodtgørelse) 

Løntabel pr. 1. oktober 2021 (tilrettet pr. 1/4 2022 vedr. pensionsprocent og musikskolelæreres grundlønstillæg)

Løntabel pr. 1. oktober 2021 (med befordringsgodtgørelse 2022) 

Løntabel pr. 1. oktober 2021 (med befordringsgodtgørelse 2021)

Tidligere løntabeller

 

Tjek din lønseddel:

Musik- og kulturskolelærer:

Perioden d. 1. april 2024 til 31. marts 2025* (aktuel)

Fra d. 1. januar 2024*

Fra d. 1. oktober 2023*

Perioden 1. april 2023 til 30. september 2023*

Perioden 1. oktober 2022 til 31. marts 2023 *

Musik- og kulturskoleleder/-mellemleder:

Perioden 1. april 2024 til 31. marts 2025* (aktuel)

Fra d. 1. januar 2024*

Fra d. 1. oktober 2023*

Perioden 1. april 2023 til 30. september 2023*

Perioden 1. oktober 2022 til 31. marts 2023 *

* Skemaerne virker i excel - husk at aktivere redigering øverst i den gule linje, når du åbner arket

 

DMpF's minimumshonorarer for privatundervisning:

Vejledende minimumssatser og regler for privatundervisning

 

Orkesterledelse:

Eksempel på kontrakt for orkesteledelse med forslag til honorering (2024)

Eksempel på kontrakt for orkesterledelse med forslag til honorering (2023)

Eksempel på kontrakt for orkesterledelse med forslag til honorering (2022)

 

Honorarlønnet arbejde:

Musikerjobs og musikundervisning er i mange tilfælde honorarlønnet arbejde. Du kan kontakte DMpF for en konkret og individuel vurdering af honorarets størrelse og hjælp til forståelse og udarbejdelse af kontrakter.

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533