Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Løn og tariffer

 

Aktuel løntabel: 

Løntabel pr. 1. april 2020 

Løntabeller de seneste 5 år

Ældre løntabeller

DMpF's minimumshonorarer for privatundervisning:

Vejledende minimumssatser og regler for privatundervisning

Orkesterledelse:

Eksempel på kontrakt for orkesterledelse med forslag til honorering 

Honorarlønnet arbejde:

Musikerjobs og musikundervisning er i mange tilfælde honorarlønnet arbejde. Du kan kontakte DMpF for en konkret og individuel vurdering af honorarets størrelse og hjælp til forståelse og udarbejdelse af kontrakter.

 

 

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533