Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Godtgørelser og tillæg, webversion

Oversigt over de enkelte ydelser/tillæg, idet der dog ved administration af disse henvises til selve arbejdstidsaftalen, ligesom reglerne for afspadsering kan ses i arbejdstidsaftalen:

 

 

§

Ydelse

Hvem vælger mellem de givne muligheder?

Afspadsering

Ved afspadsering på hele dage

Omlægning af tjenesten

Udbetales

Tiden medregnes i opgørelse af arbejdstiden

Overarbejde (pålagt eller nødvendigt arbejde, som overstiger arbejdstiden for fudltids-beskæftigelse i normperioden) Opgøres ved normperiodens afslutning.

§ 5

Afspadsering af den præsterede arbejdstid + 50 %

eller

timelønnen for den præsterede arbejdstid + 50 %

Lederen

I efterfølgende normperiode. Kan enten ske ved nedsættelse af årsnormen eller ved afspadsering på hele dage.

 

Hvis der afspadseres på hele dage, varsles afspadserings-tidspunktet mindst 80 timer i forvejen. Hvis den ansatte er syg ved afspadseringens begyndelse, er der ikke pligt til at påbegynde afspadsering.

 

Hvis lederen fra starten vælger, at overarbejdet skal udbetales, sker det ved førstkommende lønudbetaling efter normperiodens udløb.

Hvis lederen fra starten vælges afspadsering, og der ikke afspadseres i efterfølgende normperiode: Ved førstkommende lønudbetaling efter efterfølgende normperiodes udløb

På tidspunktet for afspadsering.

Ved udbetaling medregnes tiden ikke i opgørelse af arbejdstiden.

Merarbejde (pålagt eller nødvendigt arbejde, som ikke overstiger arbejdstiden for fuldtids-beskæftigelse i normperioden). Opgøres ved normperiodens afslutning. Bemærk: Der foretages ændring af den aftalte lønkvote, hvis der aftales fast merarbejde ud over en fuld kalendermåned

§ 5 stk. 2

Afsadsering af den præsterede arbejdstid

eller

timelønnen for den præsterede arbejdstid

Lederen

I efterfølgende normperiode. Kan enten ske ved nedsættelse af årsnormen eller ved afspadsering på hele dage.

 

Hvis der afspadseres på hele dage, varsles afspadserings-tidspunktet mindst 80 timer i forvejen. Hvis den ansatte er syg ved afspadseringens begyndelse, er der ikke pligt til at påbegynde afspadsering.

 

Hvis lederen fra starten vælger, at merarbejdet skal udbetales, sker det ved førstkommende lønudbetaling efter normperiodens udløb.

Hvis lederen fra starten vælges afspadsering, og der ikke afspadseres i efterfølgende normperiode:: Ved førstkommende lønudbetaling efter efterfølgende normperiodes udløb

På tidspunktet for afspadsering.

Ved udbetaling medregnes tiden ikke i opgørelse af arbejdstiden.

Ulempe-godtgørelse. Gives for arbejde

  • I tidsrummet kl. 17-06
  • I weekender (lørdag kl. 00 til søndag kl. 24)
  • På søgne-helligdage kl. 00-24
  • Grundlovsdag fra kl. 12
  • Juleaftensdag fra kl. 14

§ 8

25 % af nettotimelønnen.

Hvis der aftales afspadsering: 25 % af arbejdstiden.

Godtgørelsen udbetales.

Hvis der er enighed mellem leder og lærer, kan godtgørelsen konverteres til afspadsering.

I efterfølgende normperiode, enten som en nedsættelse af arbejdstiden eller ved afspadsering i hele dage.

 

Kan ved enighed mellem leder og lærer afspadseres i indeværende normperiode

 

Hvis der afspadseres på hele dage, varsles afspadserings-tidspunktet mindst 80 timer i forvejen. Hvis den ansatte er syg ved afspadseringenser der ikke pligt til at påbegynde afspadsering.

 

Efter afvikling ved førstkommende lønudbetaling efter registrering.

Ved aftale om afspadsering: På tidspunktet for afspadsering

Weekend-godtgørelse Gives for arbejde i tidsrummet lørdag kl. 00 til søndag kl. 24 samt på søgnehelligdage kl. 00-24 (Der gives både ulempegodtgørelse og weekendgodtgørelse i disse tidsrum).

§ 9

Afspadsering af den præsterede arbejdstid + 50 %

eller

timelønnen med et tillæg på 50 %

Lederen.

Kan gives som afspadsering i efterfølgende normperiode, enten ved en tilsvarende nedsættelse af årsnormen eller ved afspadsering på hele dage.

 

Hvis der afspadseres på hele dage, varsles afspadserings-tidspunktet mindst 80 timer i forvejen. Hvis den ansatte er syg ved afspadseringens begyndelse, er der ikke pligt til at påbegynde afspadsering.

Kan gives i indeværende normperiode, såvel før som efter den pågældende weekend eller søgne-helligdag. (Man får fri fra andet, planlagt arbejde)

Hvis lederen vælger at udbetale godtgørelsen, sker dette efter afvikling ved første lønudbetaling efter registrering.

Hvis der er valgt afspadsering, og denne ikke afvikles i den efterfølgende normperiode, ydes i stedet kontant godtgørelse ved den efterfølgende lønudbetaling.

På tidspunktet for afspadsering.

Ved udbetaling medregnes tiden ikke i opgørelse af arbejdstiden.

Deltagelse i arrangementer med elevdeltagelse med overnatning

§ 4 stk. 1 nr. 6

De første 14 timer i døgnet beregnet fra kl. 00/afgang: den reelle arbejdstid. De resterende 10 timer i døgnet: Rådighedstjeneste med 1/3 af tiden, uanset om man bliver kaldt i effektiv tjeneste.

 

Se Løn og Vilkår-artikel

 

 

 

 

 

På tidspunktet for afvikling. Kan være planlagt fra norm-periodens start.

Deltagelse i tjenesterejser (arrangementer med overnatning uden elevdeltagelse)

§ 4 stk. 1 nr. 7

Rejsen: Den reelle rejsetid, dog højst 13 timer pr. døgn.

Aktiviteten i forbindelse med arrangementet medregnes som almindelig arbejdstid.

Al forberedelse og andet arbejde før og efter arrangementet medregnes som almindelig arbejdstid.

 

 

 

 

 

På tidspunktet for afvikling. Kan være planlagt fra norm-periodens start.

Tillæg ved deltagelse i øveture, koncert-rejser mv. (arrangementer med overnatning med elevdeltagelse) på hverdage

§ 11 stk. 1

127,33 kr. (31/3 2000-niveau), ikke pensionsgivende, pr. påbegyndt dag i stedet for ulempegodtgørelse.

 

 

 

 

Efter afvikling ved første lønudbetaling efter registrering

 

Tillæg ved deltagelse i lejrskoler mv. (arrangementer med overnatning med elevdeltagelse) på lørdage, søndage og helligdage

§ 11 stk. 2

289,62 kr. (31/3 2000-niveau), ikke pensionsgivende, pr. påbegyndt dag i stedet for ulempegodtgørelse og weekendtillæg

 

 

 

 

Efter afvikling ved første lønudbetaling efter registrering

 

Tillæg for tjeneste, der er opdelt i 3 dele

§ 10 stk. 1

54 kr. pr. gang (31/3 2000-niveau)

 

 

 

 

Efter afvikling ved første lønudbetaling efter registrering

 

Delt tjeneste, hvis samlede varighed inkl. de mellemliggende timer overstiger 11 timer.

§ 10 st. 2

5,82 kr. pr. time (31/3 2000-niveau) for den del at tjenesten, der ligger ud over 11 timer. Udbetales pr. påbegyndt halve time.

 

 

 

 

Efter afvikling ved første lønudbetaling efter registrering

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533