Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

OK 2015

Aktuelt:

Overenskomster og aftaler er nu underskrevet af KL og FMM og kan ses under fanebladet "Overenskomster og aftaler".

OK15 forlig godkendt:

KL og Forhandlingsfællesskabet har den 16. april 2015 godkendt overenskomstforligene. Det betyder, at forliget på musikskoleområdet træder i kraft som aftalt med KL. Godkendelsen betyder desuden, at de generelle lønstigninger pr. 1. april 2015 nu bliver frigivet.

Resultat af DMpF's urafstemning den 25. marts 2015 om OK15:

Musikskolelærere: Ja: 89,27 %, Nej: 10,73 %, stemmeprocent: 38,90 %

Musikskoleledere: Ja: 100 %, Nej: 0 %, stemmeprocent 33,94 %

Ugyldige stemmer: 5 stk.

Forlig på musikskoleområdet:

KL og FMM har den 25. februar 2015 indgået forlig på musikskoleområdet

DMpF's orientering om forliget på musikskoleområdet

DMpF's medlemsbrev om forliget på musikskoleområdet

Forlig på det kommunale område:

KL og forhandlingsfællesskabet har den 16. februar 2015 indgået forlig på det kommunale område

Udveksling af overenskomstkrav den 15. december 2014:

FMM's krav til fornyelse af overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere

FMM's krav til fornyelse af overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere og aftale om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte musikskoleledere pr. 1. april 2015

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2015 på KL’s område

KL's kravsbrev til Forhandlignsfællesskabet med kommentarer

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533