Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

OK 2021

Resultat af DMpF's urafstemning om overenskomstforliget 2021-2024

Afstemningen blev afsluttet den 31. marts 2021 kl. 12.00:

Musikskolelærere: Ja: 98,0 %, Nej: 2,0 %, stemmeprocent: 55 %

Musikskoleledere: Ja: 98,2 %, Nej: 1,8 %, stemmeprocent: 62 %

 

Overenskomstforlig 2021: Leder af Ole Helby i MUSIKSKOLEN 2 2021

Se her: DMpF's orientering om forligene

 

Forlig: 

Krav til  OK21:

 

OK21: Leder af Ole Helby i MUSIKSKOLEN 5 2020 

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533