Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

OK 2024

Forlig indgået d. 17. og 27. februar 2024:

Samlet set må vi konstatere, at OK-24 ser ud til at blive én af de mest markante overenskomstfornyelser på området.

D. 27/2 2024 kl. 23.30 indgik vi sammen med Kommunernes Landsforening (KL) forlig om musikskolelæreres og -lederes/-mellemlederes løn-og ansættelsesvilkår for den kommende 2-årige overenskomstperiode.

I denne orientering om overenskomstforligene for perioden 1. april 2024 – 31. marts 2026 har vi samlet de væsentligste ændringer, som overenskomst- og aftalefornyelsen medfører for musikskolelærere og -ledere/mellemledere. Nogle af ændringerne er aftalt i de generelle forhandlinger, som Forhandlingsfællesskabet forestår med KL, mens andre er aftalt i de specielle forhandlinger, som DMpF gennem FMM forestår med KL (Kommunernes Landsforening).

Samlet set bærer både det generelle forlig for store dele af lønmodtagerne i kommunerne og det specielle forlig for musikskolelærere og -ledere/-mellemledere præg af lønstigninger, som ligger langt over, hvad man har set i de seneste mange overenskomstforhandlinger. Dette ses naturligvis i lyset af den inflation med stigende priser og faldende realløn, som har været virkeligheden i de senest par år:

De generelle lønstigninger til alle kommunalt ansatte under forliget, herunder musikskolelærere og -ledere/-mellemledere, vil som udgangspunkt udgøre 6,6 % over den 2-årige overenskomstperiode, dog med forbehold for regulering ift. det private arbejdsmarked, som kan rykke tallet både op og ned. Dertil kommer 1 trin eller et tillæg på ca. 10.500 kr. (7000 kr. i grundniveau) til alle musikskolelærere alt efter, hvor på lønskalaen de befinder sig. Musikskolelærere får en forøgelse af pensionen på 0,14 % og musikskoleledere/-mellemledere 2,43 %. Pensionsforbedringerne kan anvendes til frit valg, dvs. udbetales som løn, hvis man ønsker det.

En anden vigtig ændring er en revision af Bilag A i Overenskomst for musikskolelærere, som beskriver parternes fælles udgangspunkt for arbejdstidsaftalen. Vi mener, at præciseringerne og tilføjelserne tegner et klarere billede af, hvordan arbejdstidsaftalen skal læses og anvendes. Der er tilføjet et afsnit om fællesansættelser, en præcision af, hvordan beskæftigelsesgraden fastsættes, ligesom afsnittet om de hensyn, der kan være ved flere deltidsansættelser, og enigheden om, at der skal gives mulighed for nødvendig forberedelse og egen øvning, er tydeliggjort. Det er DMpF’s håb, at denne revision kan være med til at afhjælpe de mange henvendelser, herunder overenskomstforslag, som vi løbende får om vanskelighederne ved at være deltidsansat musikskolelærer.

Mange andre forbedringer, store såvel som mindre, kan nævnes: Adgang til opsparing af frihed, bedre barselsregler for fædre/medmødre, adgang til pensionsindbetaling for allerede pensionerede – listen er ikke uddybende, men du kan finde beskrivelse af alle punkter i menuerne til venstre, ligesom du kan finde en samlet beskrivelse af forligene, hvis det format passer dig bedre.

Samlet set må vi konstatere, at OK-24 ser ud til at blive én af de mest markante overenskomstfornyelser på området.

Der vil indenfor kort tid blive iværksat en urafstemning om forligene blandt DMpF’s medlemmer af grupperne for musikskolelærere og -ledere.

Spørgsmål til forligene rettes til sekretariatet. 

I undermenuerne til venstre kan du finde uddybende beskrivelser af forligene og deres betydning for DMpF's medlemmer, ligesom du her nedenfor kan se forligene i deres fulde ordlyd. 

____________________________________________________________________________________

Krav til  OK-24 udvekslet d. 15. december 2023:

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533