Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Orientering om det generelle forlig

Her beskrives i store træk de dele af Aftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1 april 2024, som får virkning for musikskolelærere og -ledere.

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533