Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Overenskomster og aftaler

Her kan du se de nyeste overenskomster og aftaler på musikskoleområdet for perioden 1.4.2015 - 31.3.2018. Derudover kan du også hente de væsentligste generelle aftaler mellem KL/Forhandlingsfællesskabet, som også er gældende på musikskoleområdet. De nye arbejdstidsregler for musikskolelærere pr. 1.8.2016 kan ses i overenskomsten for musikskolelærere under protokollat 3. Samtidig kan du få et overblik og se uddybende materiale om de nye arbejdstidsregler under fanebladet "Ny arbejdstidsaftale 2016".   

 Klik på mapperne for at se indhold.

 

 

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533