Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Varsler for afskedigelse og opsigelse

Afskedigelse/nedvarsling

Når en månedslønnet musikskolelærer eller -leder skal opsiges eller varsles ned i ansættelsesgrad, gælder opsigelsesvarsler iht. funktionærloven. Inden endelig beslutning om opsigelse/nedvarsling træffes, skal der gennemføres en partshøring, som ligger ud over nedenstående varsler.

Ansat ved opsigelsestidspunktet i op til      

Opsigelsesvarsel*

5 måneder

1 måned

2 år og 9 måneder

3 måneder

5 år og 8 måneder

4 måneder

8 år og 7 måneder

5 måneder

Over 8 år og 7 måneder

6 måneder

 *Der gælder særlige regler for opsigelse/nedvarsling af tillidsvalgte, hvorfor DMpF skal kontaktes, inden opsigelse/nedvarsling iværksættes

 Timelønnede (drejer sig udelukkende om ansættelser af op til en måneds varighed) har et gensidigt opsigelsesvarsel fra dag til dag. 

Den ansattes egen opsigelse af sin stilling

Når en musikskolelærer eller -leder selv vil sige op, skal det ske med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Siger man fx op inden udgangen af januar måned, gælder opsigelse med udgangen af februar, så man er ude af ansættelsesforholdet pr. 1. marts.

 

Kontakt DMpF

Vi opfordrer til, at man altid kontakter DMpF, hvis man modtager en påtænkt opsigelse/nedvarsling, eller hvis man selv overvejer at sige sin stilling op.

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533