Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Bliv medlem af DMpF

DMpF er de musikskoleansattes fagforening, og vi er specialiserede indenfor dette felt og besidder ekspertise i alle fagets aspekter, både hvad angår læreres og lederes løn- og ansættelsesvilkår samt den fagpolitiske vinkel, herunder deltagelse i og påvirkning af den politiske udvikling.

Også udvikling af det musikpædagogiske arbejdsområde er centralt i det arbejde, både bestyrelse, lærerudvalg og lederforening udfører.

En meget stor del af musikskoleansatte og andre musikundervisere - og således også DMpF's medlemmer - har anden virksomhed end musikskoleundervisning i deres arbejdsprofil. Det er derfor en naturlig del af foreningens arbejde også at rådgive og yde bistand i forbindelse med andre af medlemmernes arbejdsområder. Det drejer sig typisk om musikervirksomhed, undervisning udenfor musikskoleområdet, div. ansættelser i kirkelige sammenhænge o.lign.

Det er derfor gennem medlemskab af DMpF, at du som musikskoleansat/musikunderviser og musiker bedst sikrer dine egne og - gennem fællesskabet i foreningen og det arbejde, der udføres hér - dine kollegers arbejdsvilkår.

Gå til online-indmeldelse

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533