Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Bliv medlem

undefined

Gå til online-indmeldelse

DMpF er de musikskoleansattes fagforening. Foreningen har eksisteret siden 1898 og har gennem de mere end 100 års arbejde ligget forrest i udviklingen af det musikpædagogiske område og varetagelse af konservatorieuddannede musikunderviseres interesser. Vi har gennem en lang årrække været specialiserede indenfor musikskolernes virke og besidder ekspertise i alle fagets aspekter, både hvad angår læreres og lederes løn- og ansættelsesvilkår og hvad angår den fagpolitiske vinkel, herunder deltagelse i og påvirkning af den politiske udvikling.

DMpF har formandskab for FMM, som er overenskomstpart på musikskolelæreres og -lederes overenskomster. Som medlem af DMpF får du således stemmeret til urafstemning om indgåede overenskomstforlig.

En meget stor del af musikskole- og musik- og kulturskoleansatte - og således også DMpF's medlemmer - har anden virksomhed end musikskoleundervisning i deres arbejdsprofil. Det er derfor en naturlig del af foreningens arbejde også at rådgive og yde bistand i forbindelse med andre af medlemmernes arbejdsområder. Det drejer sig typisk om musikervirksomhed, undervisning udenfor musikskoleområdet, div. ansættelser i kirkelige sammenhænge o.lign.

Det er derfor gennem medlemskab af DMpF, at du som musikskolensat bedst sikrer dine egne og - gennem fællesskabet i foreningen og det arbejde, der udføres hér - dine kollegers interesser og arbejdsvilkår.

 

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533