Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Priser

Alle priser er angivet og opkræves kvartalsvis, og du kan selvfølgelig betale via Betalingsservice.

Kontingent til faglige organisationer er fradragsberettiget. DMpF sørger for indberetning til SKAT.

DMpF's kontingenter vedtages på foreningens landsmøde, som foregår i april måned hvert andet år.

   

Kontingent pr. 1. juli 2021:

Grp. 1 og 3

 Privatpraktiserende og musikundervisere   beskæftiget udenfor musikskoleområdet

 902 kr.

Grp. 2

 Musikskolelærere

 1.307 kr.

Grp. 4

 Musikskoleledere og souschefer

 1.307 kr.

Grp. 5

 Associerede medlemmer, studerende (ej   konservatorium), passive og pensionister

 465 kr.

 Grp. 7 og 9 

 Konservatoriestuderende samt konservatorie-   dimittender det første halve år efter endt studium

 0 kr.

 

 

Inkluderet i kontingent for gruppe 1, 2, 3, 4 er kontingent til AC

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533