Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Priser

Alle priser er angivet og opkræves kvartalsvis, og du kan selvfølgelig betale via Betalingsservice.

Kontingent til faglige organisationer er fradragsberettiget. DMpF sørger for indberetning til SKAT.

DMpF's kontingenter vedtages på foreningens landsmøde, som foregår i april måned i lige årstal.

 

Kontingenter pr. 1. juli 2023:

 

Grp. 1 

Privatpraktiserende 

942 kr.

Grp. 2

Musikskolelærere

 1.357 kr.

Grp. 3

Musikundervisere beskæftiget udenfor   musikskoleområdet

 982 kr.

Grp. 4

Musikskoleledere og souschefer

 1.357 kr.

Grp. 5

Associerede medlemmer, studerende (ej   konservatorium), passive og   pensionister

 465 kr.

Grp. 7 og 9 

Konservatoriestuderende samt konservatorie-   dimittender det første halve år efter endt studium

 0 kr.

 

 

Kontingent pr. 1. juli 2022:

Grp. 1 

 Privatpraktiserende 

 922 kr.

Grp. 2

 Musikskolelærere

 1.332 kr.

Grp. 3

 Musikundervisere beskæftiget udenfor   musikskoleområdet

 942 kr.

Grp. 4

 Musikskoleledere og souschefer

 1.332 kr.

Grp. 5

 Associerede medlemmer, studerende (ej   konservatorium), passive og pensionister

 465 kr.

 Grp. 7 og 9 

 Konservatoriestuderende samt konservatorie-   dimittender det første halve år efter endt studium

 0 kr.

 

 

Inkluderet i kontingent for gruppe 1, 2, 3, 4 er kontingent til AC

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533