Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Priser

Alle priser er angivet og opkræves kvartalsvis, og du kan selvfølgelig betale via Betalingsservice.

Kontingent til faglige organisationer er fradragsberettiget. DMpF sørger for indberetning til SKAT.

DMpF's kontingenter vedtages på foreningens landsmøde, som foregår i april måned hvert andet år.

   

Kontingent pr. 1. oktober 2020:

Grp. 1 og 3

 Privatpraktiserende og musikundervisere   beskæftiget udenfor musikskoleområdet

 882 kr.

Grp. 2

 Musikskolelærere

 1.287 kr.

Grp. 4

 Musikskoleledere og souschefer

 1.287 kr.

Grp. 5

 Associerede medlemmer, studerende (ej   konservatorium), passive og pensionister

 465 kr.

 Grp. 7 og 9 

 Konservatoriestuderende samt konservatorie-   dimittender det første halve år efter endt studium

 0 kr.

 

Inkluderet i kontingent for gruppe 1, 2, 3, 4 er kontingent til AC

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533