Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Priser

Alle priser er angivet og opkræves kvartalsvis, og du kan selvfølgelig betale via Betalingsservice.

Kontingent til faglige organisationer er fradragsberettiget. DMpF sørger for indberetning til SKAT.

DMpF's kontingenter vedtages på foreningens landsmøde, som foregår i april måned hvert andet år.

   

Kontingent pr. 1. juli 2017:

Grp. 1 og 3

Privatpraktiserende og musikundervisere beskæftiget udenfor musikskoleområdet

817 kr.

Grp. 2

Musikskolelærere

1.222 kr.

Grp. 4

Musikskoleledere og souschefer

1.222 kr.

Grp. 5

Associerede medlemmer, studerende (ej konservatorium), passive og pensionister

465 kr.

 

Konservatoriestuderende samt konservatorie-dimittender det første halve år efter endt studium

0 kr.

 

Inkluderet i kontingent for gruppe 1, 2, 3, 4 er kontingent til AC

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533