Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Dimittend

undefined

Dit medlemskab af DMpF er gratis de første 6 måneder efter endt studium. Herefter overgår du til almindeligt medlemskab af den medlemsgruppe, du tilhører i kraft af din arbejdssituation, dvs. musikskolelærere, musikskoleledere, musikundervisere udenfor musikskoleområdet eller associerede medlemmer.

I dimittendperioden kan du have særlig glæde at karriererådgivning og anden vejledning i forbindelse med jobsøgning og anden opbygning af dit arbejdsliv. 

 Gå til online-indmeldelse eller indmeldelsesblanket

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533