Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Musikskolelærer

undefined

Som musikskolelærer i DMpF sikrer du dig:

  • Adgang til bistand af et højt specialiseret sekretariat i alle forhold af dit arbejdsliv, herunder evt. udøvelse som musiker
  • DMpF's medlemsblad MUSIKSKOLEN leveret på din adresse
  • Varetagelse af dine og dine kollegers interesser i forbindelse med forhandling og udmøntning af Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere (se Overenskomster og aftaler), herunder direkte indflydelse på de forslag, der stilles for lærerne op til overenskomstforhandlinger, og stemmeret til urafstemning ved overenskomstforlig
  • Valgret som tillidsrepræsentant på din musikskole og adgang til din tillidsrepræsentants assistance
  • Valg- og stemmeret til lærerudvalget, DMpF´s bestyrelse samt DMpF's formandspost
  • Adgang til og stemmeret på DMpF's landsmøde, som afholdes hvert andet år og er foreningens højeste myndighed
  • Sammenhold med kollegerne om udvikling af musikskolerne i almindelighed og jeres musikskole i særdeleshed.
  • Tilbud om deltagelse i konferencer, temadage og andre arrangementer
  • Mulighed for gode og billige forsikringer i Runa, herunder instrumentforsikringer
  • Mulighed for medlemskab af Forbrugsforeningen

 Gå til online-indmeldelse eller indmeldelsesblanket

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533