Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Musikskoleleder

undefined

Medlemsfordele:

Faglig vejledning:

  • Løn- og ansættelsesvilkår
  • Individuel sagsbehandling og sparring med fast tilknyttet faglig konsulent
  • Størst ekspertise indenfor Musik- og Kulturskoleområdet

Som musik- og kulturskoleleder i DMpF sikrer du dig:

  • DMpF's assistance i alle forhold af din ansættelse overfor arbejdsgiver, herunder en sekretariatsmedarbejders individuelle forhandling af din løn i henhold til Aftale om lokal løndannelse (se Overenskomster og aftaler)
  • Varetagelse af dine interesser i forbindelse med forhandling og udmøntning af Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere (se Overenskomster og aftaler), herunder direkte indflydelse på de forslag, der stilles fra arbejdstagers side op til overenskomstforhandlinger og stemmeret ved urafstemning i forbindelse med overenskomstforlig
  • Valg- og stemmeret til  Dansk Musikskoleleder Forenings bestyrelse, DMpF´s bestyrelse samt DMpF's formand
  • Tilbud om deltagelse i konferencer, temadage o. lign

Tilmeld dig vores nyhedsbrev E-MUSIKSKOLEN

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533