Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Pensionist

Når du går på pension, kan du vælge af overgå til medlemsgruppen Associerede medlemmer. Her er kontingentet mindre, men du bevarer fortsat forbindelse til foreningen. Som associeret medlem er du ikke længere aktiv i foreningen og har derfor ikke stemmeret ved landsmøder og i foreningens øvrige politiske liv. Se priser for medlemskab

 Gå til online-indmeldelse eller indmeldelsesblanket

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533