Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Privatunderviser

undefined

DMpF's bestyrelse fastsætter vejledende minimumstakster og regler for privatundervisning:

Undervisningen falder i 3 kategorier:

Sæsonaftaler, dvs. bindende aftaler om ugentlig undervisning en hel sæson

Ugentlig undervisning uden binding i en hel sæson

Ad hoc-aftaler, dvs. undervisning uden binding fra gang til gang

Klik på den enkelte kategori for at finde minimunshonorarer og regler for tilrettelæggelse af undervisningen samt kontrakter til brug ved aftale med eleverne.

I hver kategori kan der vælges mellem en kontrakt, hvor prisen er sat til DMpF's minimumshonorar og en kontrakt, hvor læreren selv fastsætter en pris, som ligger over minimumshonoraret.

Ved fjernundervisning har DMpF's bestyrelse endnu ikke fastsat minimumshonorar, idet man skønner, at området endnu ikke er tilstrækkeligt belyst. Det står derfor det enkelte medlem frit at sætte prisen. Dog tilrådes det at indgå skriftlig aftale med eleven, hvoraf honorar, lektionslængde, tid og sted, regler for udmeldelse af undervisningen og evt. andre relevante oplysninger fremgår. Kontakt evt. sekretariatet for yderligere rådgivning.

Gå til online-indmeldelse eller indmeldelsesblanket

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533