Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Sæsonaftaler

Minimumshonorar og regler ved sæsonaftaler:

2024-2025:

410 kr. pr. lektion à 50 minutter, dvs. 1640 kr. pr. måned (eller 205 kr. pr. lektion à 25 minutter, dvs. 820 kr. pr. måned)

2023-2024:

396 kr. pr. lektion à 50 minutter, dvs. 1584 kr. pr. måned (eller 198 kr. pr. lektion à 25 minutter, dvs. 792 kr. pr. måned) 

Arbejdes der med en anden lektionslængde, beregnes prisen pr. lektion i forhold til ovenstående.

Betalingen fordeles over månederne august til juni, således at der betales et fast beløb i disse 11 måneder. Juli er betalings- og undervisningsfri. Den månedlige betaling beregnes som prisen for 4 lektioner, uanset hvor mange lektioner der reelt falder i den pågældende måned.

Undervisningsregler for sæsonaftaler

  1. Indmeldelse er bindende for hele sæsonen. For nye elever kan beregnes en prøvetid på 4 måneder.
  2. Der undervises efter den lokale ferieplan for folkeskolerne i den kommune, hvor undervisningen foregår. Der undervises altså ikke på skolefridage.
  3. Lektioner, der forsømmes af eleven, erstattes ikke. Lektioner, der forsømmes af læreren, erstattes eller fratrækkes næste måneds honorar, dog maksimalt en måneds elevbetaling svarende til 4 lektioners betaling.
  4. Honoraret betales månedsvis forud, ved kontant betaling i månedens første lektion, ved anden betaling senest d. 5 i måneden. Ved for sen betaling/rykkerskrivelse kan beregnes et gebyr på 10 % af den udestående betaling.
  5. I tilfælde af flytning kan udmeldelse finde sted med en måneds varsel til den første i en måned. Udmeldelse til juni måned kan ikke finde sted. Ved langvarig sygdom kan honoraret nedsættes.
  6. Tilmelding til næste sæson sker skriftligt i juni måned.

Ved tvivlsspørgsmål kan DMpF's sekretariat kontaktes.

Elevkontrakt til elever med sæsonaftaler på minimumshonoraret, sæson 2024-2025

Elevkontrakt til elever med sæsonaftale på minimumshonoraret, sæson 2023-2024

Elevkontrakt til elever med sæsonaftale med højere honorar end minimumshonoraret

 

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533