Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Ugentlige aftaler uden sæsonbinding

Minimumshonorar og regler ved ugentlige aftaler, som ikke er bundet i et helt undervisningsår:

2018-2019:

  • 430 kr. pr. lektion à 50 minutter, dvs. 1720 kr. pr måned

(eller 215 kr. pr. lektion à 25 minutter, dvs. 860 kr. pr. måned) til ovenstående.

2017-2018:

  • 420 kr. pr. lektion à 50 minutter, dvs. 1680 kr. pr måned

        (eller 210 kr. pr. lektion à 25 minutter, dvs. 840 kr. pr. måned) til ovenstående.

Arbejdes der med en anden lektionslængde, beregnes prisen pr. lektion i forhold til ovenstående.

Betalingen fordeles over månederne august til juni, således at der betales et fast beløb i disse 11 måneder. Juli er betalings- og undervisningsfri. Den månedlige betaling beregnes som prisen for 4 lektioner, uanset hvor mange lektioner, der reelt falder i den pågældende måned.

Undervisningsregler for ugentlige aftaler, som ikke er bundet i et helt undervisningsår:

  1. Indmeldelse er bindende for 3 måneder, med mindre andet er aftalt.
  2. Der undervises efter den lokale ferieplan for folkeskolerne i den kommune, hvor undervisningen foregår. Der undervises altså ikke på skolefridage.
  3. Begynder en elev inde i en måned, kan første måneds betaling beregnes ud fra aktuelt antal mødegange i den pågældende måned.
  4. Lektioner, der forsømmes af eleven, erstattes ikke. Lektioner, der forsømmes af læreren, erstattes eller fratrækkes næste måneds honorar, dog maksimalt en måneds elevbetaling svarende til 4 lektioners betaling.
  5. Honoraret betales månedsvis forud, ved kontant betaling i månedens første lektion, ved anden betaling senest d. 5 i måneden. Ved for sen betaling/rykkerskrivelse kan beregnes et gebyr på 10 % af den udestående betaling.
  6. Udmeldelse eller nedsættelse af lektionslængde eller -antal må ske med en måneds varsel til den første i en måned. Udmeldelse til juni måned kan dog ikke finde sted.

Ved tvivlsspørgsmål kan DMpF's sekretariat kontaktes.

Elevkontrakt til elever med ugentlig aftale uden binding i en hel sæson på minimumshonoraret, 2018-2019

Elevkontrakt til elever med ugentlig aftale uden binding i en hel sæson på minimumshonoraret, 2017-2018

Elevkontrakt til elever med ugentlig aftale uden binding i en hel sæson med højere honorar end minimumshonoraret.

 420 kr. pr. lektion à 50 minutter, dvs. 1680 kr. pr måned (eller 210 kr. pr. lektion à 25 minutter, dvs. 840 kr. pr. måned) til ovenstående.

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533