Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Love og bekendgørelser

Lov om musik omhandler bestemmelser om centrale støtteområder herunder musikskoler, spillesteder og landsdelsorkestre Bekendtgørelse af lov om musik Musikskolerne omhandles i kapitel 2 a.

Med virkning  fra d. 1. januar 2014 fik musikskolerne deres egen bekendtgørelse Bekendtgørelse om musikskoler.                             

I maj 2013 vedtog folketinget Lov om Statens Kunstfonds virksomhed.

Vedrørende Musikkonservatorierne:

Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet

Bekendtgørelse om styrelse af musikkonservatorierne

Bekendtgørelse om aftagerpaneler ved Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner

 

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533