Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Målret musikkonservatorierne

DMpF mener, at musikkonservatorierne skal målrette deres uddannelser mod det arbejdsmarked, de studerende skal ud i.

Musikskolerne er det største af de områder, konservatorierne uddanner til. Alligevel prioriteres det pædagogiske område ikke. Ingen forskning og alt for få  lærere med musikskoleerfaring er en realitet.

Musikkonservatorierne skal målrettes

Fokus på musikkonservatorierne

Interviews med DMpF´s næstformand

Charlotte Mejlbjerg forklarer, hvorfor det musikpædagogiske fagindhold på musikkonservatorierne ikke lever op til kravene på det arbejdsmarkedet, der uddannes til:

 

Læs mere i Modus: Fødekæden har et svagt led

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533