Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Musik skal nå alle - et politisk udspil fra Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti har for nylig fremlagt et politisk udspil ”Musik skal nå alle”, som er en vision om et syngende og spillende Danmark. Udspillet er ganske omfattende og præget af en helhedstænkning, hvor ønsket om at styrke musikundervisningen i folkeskolen og musikskolen følges op af en hensigtserklæring om at tilføre yderligere 100 millioner kr. til formålet. Som et led i den samlede strategi rummer udspillet også et forslag til en ny musiklæreruddannelse, som skal styrke musikundervisningen i folkeskolen og muliggøre et tættere samarbejde mellem folkeskolen og musikskolen. Grundlæggende rummer udspillet en vision om, at alle børn skal have kvalificeret musikundervisning og gives mulighed for at lære at spille selv. Forslaget medtænker endvidere pædagoguddannelserne, hvor musikkens placering skal styrkes.

Dansk Musikpædagogisk Forening hilser udspillet fra Dansk Folkeparti velkomment. Det er er på tide, at der fra politisk hold tages fat på de strukturelle udfordringer, som præger musikundervisningen i Danmark. Der er behov for:

  • at tilføre flere midler til musikundervisningen og musikskolerne,
  • at tage de nødvendige uddannelsespolitiske initiativer,
  • at gøre op med sociale og økonomiske skel i forhold til børns mulighed for at lære at spille,
  • at tænke i helheder i forhold til musikundervisningen i Danmark og
  • at turde tage de nødvendige skridt, så musikundervisningen i folkeskolen kan løftes.

Udspillet kan læses her.

undefined

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533