Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Musikhandlingsplan 2015 - 2018

Musikhandlingsplan 2015 - 2018

DMpF mener, at musikhandlingsplanen for 2015 - 2018 på en positiv måde forholder sig til, at der er behov for en fortsat udvikling af såvel bredde- som elitearbejdet på musikskolerne. Økonomisk er planen imidlertid til den svage side, idet der ikke tilføres nye midler til musikskolerne. Konkret bevares musikskolernes talentpulje på 5.8 mil. om året.

Musikpædagogiske uddannelser

Som noget nyt initierer musikhandlingsplanen, at musikkonservatorierne skal målrette og udvikle deres uddannelser med særligt fokus på det musikpædagogiske område. Generelt støtter DMpF selvsagt intentionerne. Det er således på høje tide, at der sættes fokus på kvaliteten og relevansen af de musikpædagogiske uddannelser på musikkonservatorierne. DMpF mener, at drøftelserne som minimum skal munde ud i, at der laves en plan for hvordan og i hvilket tempo, der skal etableres musikpædagogisk forskning på de danske musikkonservatorier. Fraværet af musikpædagogisk forskning på musikkonservatorierne bør således ses som den fundamentale udfordring i denne sammenhæng.

Her finder du Musikhandlingsplan 2015 - 2018

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533