Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Rapporter om musikskolervirksomhed og musikundervisning

Professor Frede V. Nielsen fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) udgav i 2010 en omfattende statusrapport om musikfaget, der belyser situationen for musikfaget i undervisning og uddannelse.

Download rapporten i sin helhed her.

Kulturstyrelsens/Kunsstyrelsens rapporter om musikskolevirksomhed kan ses her:

2010-2012

2006-2010

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533