Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Om DMpF

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i musikfaglige, ansættelsesmæssige og økonomiske forhold.

Foreningens virksomhed består i:

  1. Personlig service til medlemmerne i faglige, økonomiske og ansættelsesmæssige spørgsmål
  2. Forhandling og indgåelse af kollektive aftaler om løn- og ansættelsesforhold på medlemmernes vegne
  3. Musik- og kulturpolitisk arbejde med særlig vægt på musik- og kulturskolerne og musikkonservatorierne

 

undefined

 

Vi byder alle musikundervisere, musikere og musik- og kulturskoledere velkommen i DMpF!

Ole Helby formand

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533