Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Hovedorganisationen Akademikerne

DMpF er medlem af hovedorganisationen Akademikerne (AC). I AC's bestyrelse repræsenteres DMpF gennem samarbejde i TOAC, som ud over DMpF består af Dansk Organist- og Kantorsamfund, Forsvarsgruppen i AC, Den Danske Præsteforening, Handelsskolernes Lærerforening og Foreningen af Skibsinspektører i Søfartsstyrelsen. I TOAC repræsenteres DMpF af sin formand.

Se mere på www.ac.dk

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533