Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Arbejdsudvalg i DMpF

DMpF har arbejdsudvalg for 

  • musikskolelærere og andre musikundervisere
  • musik- og kulturskoleledere
  • tillidsrepræsentanter

Arbejdsudvalgene vælges af og blandt de enkelte medlemsgrupper op til landsmødet. 

Udvalgene fungerer som baggundsudvalg for foreningens bestyrelse, som kan rådføre sig med de enkelte udvalg i relevante sager. Ved på denne måde at sikre, at der løbende holdes kontakt direkte til den virkelighed, som medlemmerne oplever i deres arbejde, er det foreningens opfattelse, at både sekretariatsmedarejdere og politisk ledelse klædes på til at kunne opnå størst mulig ekspertise på området.

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533