Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Arbejdsudvalg i DMpF

DMpF har arbejdsudvalg for 

  • musikskolelærere og andre musikundervisere
  • musik- og kulturskoleledere
  • tillidsrepræsentanter

Arbejdsudvalgene vælges af og blandt de enkelte medlemsgrupper op til landsmødet. 

Udvalgene fungerer som baggundsudvalg for foreningens bestyrelse, som kan rådføre sig med de enkelte udvalg i relevante sager. Ved på denne måde at sikre, at der løbende holdes kontakt direkte til den virkelighed, som medlemmerne oplever i deres arbejde, er det foreningens opfattelse, at både sekretariatsmedarejdere og politisk ledelse klædes på til at kunne opnå størst mulig ekspertise på området.


Se en aktuel liste over medlemmer af bestyrelse, forretningsudvalg og div. arbejdsudvalg 

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533