Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Lederforeningen

Dansk Musikskoleleder Forening består af Musikskoleansatte ledere, dvs. musikskoleledere, souschefer, afdelingsledere og andet personale ansat ved kommunale/selvejende og private musikskoler efter lederoverenskomsten.

Se en aktuel liste over medlemmer af bestyrelse, forretningsudvalg og div. arbejdsudvalg

 

Medlemmerne af Lederforeningens bestyrelse i perioden 2018-2020:

  • Simon Andreas Lindegaard, formand
  • Edna Rasmussen
  • Gitte Grarup
  • Jesper Gude
  • Niels-Erik Mogensen
  • Trine Vibeke Petersen, 1. suppleant
  • John Fuglsang, 2. suppleant

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533