Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Grunduddannelse i Musikskoleledelse

undefined

Nu gennemføres endnu en gang Grunduddannelse i Musikskoleledelse – ofte omtalt som ’Grenå kurset’ - for alle musikskoleledere og -mellemledere. Kurset udbydes i regi af Lederforeningen i DMpF i samarbejde med Cubion v./chefkonsulent Ulrik Lange, og alle indenfor målgruppen har mulighed for at deltage. Du kan stadigvæk nå det, da der fortsat er et par ledige pladser.

Kurset er løbende udviklet gennem en lang årrække og er således en professionsrettet og praksisnær lederuddannelse - et godt fundament for at være leder i en musikskole.

I kurset indgår

 • Tema omkring udvikling af dit personlige lederskab
 • Tema omkring organisationsudvikling.
 • Lederindlæg med feedback
 • Etablering af netværksgrupper.
 • Hjemmearbejde og gruppearbejde mellem seminarerne.

Datoer:

d. 18.-20. juni 2018

d. 24.-26. september 2018

d. 19.-21. november 2018

Sted: Thaisen Hus, Assensvej 183, Ringe.

Gennemgående underviser: Ulrik Lange, chefkonsulent i Cubion.

Kursusleder: Simon Lindegaard, Musikskoleleder i Ikast-Brande og formand for Lederforeningen i DMpF.

De tre moduler:

Modul 1: Mennesket som leder – lederen som menneske

 • Bevidsthed om at være leder. Skiftet fra musikfaglig til ledelsesfaglig.
 • Forstå hvad ledelse er og forstå sig selv i positionen som leder.
 • Være sig sit ledelsesansvar bevidst.
 • Styrker og udviklingsområder i dit personlige lederskab
 • Skabe relationer og skabe følgeskab.

MODUL 2: Lederen som strateg og organisationsudvikler

 • Musikskolen som en del af den globale, nationale og kommunale sammenhæng.
 • Ledelse af samarbejdet med folkeskole, daginstitutioner mm.
 • Ledelse på kryds og tværs, kvalitet og kvalitetsudvikling.
 • Opstilling af visioner, mål og strategier. Hvad er succeskriterierne?
 • Udvikling af skolen, pejlemærker og trædesten.
 • Ledelse af innovations- og forandringsprocesser

Modul 3: Lederen som relations- og personaleudvikler

 • Relationer på alle niveauer: i lederteamet, i personalegruppen, opad, sideværts.
 • Forståelse af dynamikken i samarbejdsrelationer.
 • Ledelseskommunikation
 • Feedback som ledelsesværktøj
 • Sparringspartner, coach, mødefacilitator, konfliktløser og forebygger.

 

Pris: 22.000,- kr. plus moms.

Bindende tilmelding: Sendes til lederforeningen@dmpf.dk

 Ønsker du yderligere information kan du skrive til Simon Lindegaard på lederforeningen@dmpf.dkeller kontakte DMpF's sekretariat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533