Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

TR-udvalget

TR-udvalget består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Det vælges af og blandt de af foreningens medlemmer, som bestrider posten som tillidsrepræsentant eller tillidsrepræsentantsuppleant på en musikskole. Opretholdelse af medlemskab i TR-udvalget er betinget af fortsat virke som tillidsrepræsentant/tillidsrepræsentantsuppleant.

Blandt udvalgets opgaver kan nævnes indsamling af overenskomstkrav for musikskolelærere, initiering og evaluering af TR-kurser samt at indgå i den politiske stillingtagen til forhandlingsspørgsmål i forbindelse med musikskolelæreres løn- og arbejdsvilkår.

Henvendelse til TR-udvalget kan ske på tr@dmpf.dk

TR-udvalgets medlemmer i perioden 2022-2024

 • Michael Strange
  Formand
 • Søren Normann Larsen
  Næstformand
 • Niels-Evald Jensen
 • Steffen Blume
 • Jørgen Groth-Andersen
 • Jeanett Søfelde Thimm
  1. Suppelant

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533