Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

TR-udvalget

TR-udvalget består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Det vælges af og blandt de af foreningens medlemmer, som bestrider posten som tillidsrepræsentant eller tillidsrepræsentantsuppleant på en musikskole. Opretholdelse af medlemskab i TR-udvalget er betinget af fortsat virke som tillidsrepræsentant/tillidsrepræsentantsuppleant.

Blandt udvalgets opgaver kan nævnes indsamling af overenskomstkrav for musikskolelærere, initiering og evaluering af TR-kurser samt at indgå i den politiske stillingtagen til forhandlingsspørgsmål i forbindelse med musikskolelæreres løn- og arbejdsvilkår.

Se en aktuel liste over medlemmer af bestyrelse, forretningsudvalg og div. arbejdsudvalg 

Henvendelse til TR-udvalget kan ske på tr@dmpf.dk .

Her fortæller TR-udvalgets medlemmer:

 

TR-udvalgets medlemmer i perioden 2020-2022

  • Jens Erik Rasmussen
    Formand
  • Michael Strange
    Næstformand
  • Niels-Evald Jensen
  • Søren Normann Larsen

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533