Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Landsmøde d. 16. april 2016

Stemmerne ved urafstemningen om den vedtægtsændring, som blev fremlagt og vedtaget på landsmødet 2016, er talt op d. 14/6 2016.

De fordeler sig på flg. måde:

25,56 % af de stemmeberettigede har afgivet deres stemme.

Stemmerne fordelte sig således:

99,45 %

NEJ: 0,55 %

Ugyldige stemmer: 2 stk.

Vedtægtsændringen er hermed endeligt vedtaget og vil træde i kraft pr. 1. januar 2017.

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533