Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Musikpolitisk arbejde

En væsentlig opgave for DMpF er varetagelse af de politiske interesser for musikundervisere, musikere og musik- og kulturskoledere, særligt med henblik musikskolerne og deres vilkår. Der øves således indflydelse på alle politiske niveauer fra internationalt samarbejde over lobbyarbejde på Christiansborg/regering og folketing til påvirkning af det kommunale niveau.

Musikpolitiske drøftelser og emner relateret hertil optager en stor del, både af det politiske arbejde i bestyrelse og arbejdsudvalg og i foreningens blad MUSIKSKOLEN.

 

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533