Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Politisk ledelse

 

Foreningens øverste politiske myndighed er landsmødet, som afholdes hvert andet år i april. Alle medlemmer indbydes til landsmødet og alle aktive medlemmer samt æresmedlemmer har stemmeret.

Op til landsmødet vælges en formand for den kommende periode. Formanden vælges direkte af og blandt alle foreningens aktive medlemmer.

Der vælges ligeledes en bestyrelse, som ud over formanden består af 11 medlemmer og en række suppleanter, som vælges af og blandt de respektive medlemsgrupper i et antal svarende til gruppens medlemsantal i foreningen.

Imellem landsmøderne er det bestyrelsens ansvar at lede foreningen.

Bestyrelsen udpeger blandt sig et forretningsudvalg bestående af formanden, en næstformand samt 3 øvrige medlemmer, som i det daglige varetager foreningens politiske ledelse.

Som medlem kan du altså stemme ved valget til formand og betyrelse - og du kan selv kandidere ved disse valg.

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533