Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed mellem landsmøderne og består af en formand og elleve andre medlemmer.

Formanden vælges ved skriftlig afstemning forud for landsmødet.

Valg af bestyrelse sker ved skriftlig afstemning forud for landsmødet.

Der tillægges lærergruppen og musikskolelederforeningen mandattal i forhold til gruppernes medlemstal, dog således at hver af grupperne er sikret ét mandat.

Lærergruppen vælger 4 suppleanter til bestyrelsen, medens musikskolelederforeningen vælger 2 suppleanter til bestyrelsen.

Valget gælder for to år for såvel formand som øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

I perioden 2018-2020 består bestyrelsen af flg. medlemmer:

 • Ole Helby
  formand
 • Simon Junker Tang
  næstformand
 • Anders Præstegaard
  lærer
 • Birgitte Schade
  lærer
 • Charlotte Mejlbjerg
  lærer
 • David Efraim Poulsen
  lærer
 • Gitte Grarup
  leder
 • Henrik Nørregaard Boll
  lærer
 • Ida Marie Skydsgaard
  lærer
 • Jonas Viggo Pedersen
 • Simon Lindegaard
  leder
 • Troels Lund Nielsen
  lærer
 • Rikke Konoy
  lærer, 1. suppleant
 • Christa V. Danielsen, lærer, 2. suppleant
 • Lene Rom Frederiksen, lærer, 3. suppleant
 • Mark Johnsen, lærer, 4. suppleant
 • Jesper Gude
  leder, 1. suppleant
 • Edna Rasmussen, leder, 2. suppleant

 

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533