Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed mellem landsmøderne og består af en formand og elleve andre medlemmer.

Formanden vælges ved skriftlig afstemning forud for landsmødet.

Valg af bestyrelse sker ved skriftlig afstemning forud for landsmødet.

Der tillægges lærergruppen og musikskolelederforeningen mandattal i forhold til gruppernes medlemstal, dog således at hver af grupperne er sikret ét mandat.

Lærergruppen vælger 4 suppleanter til bestyrelsen, medens musikskolelederforeningen vælger 2 suppleanter til bestyrelsen.

Valget gælder for to år for såvel formand som øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

I perioden 2022-2024 består bestyrelsen af flg. medlemmer:

 • Simon Junker Tang
  formand
 • Christa V. Danielsen
  næstformand
 • Charlotte Mejlbjerg
  lærer*
 • Nana Ellebæk Bjerg
  Lærer*
 • Simon Lindegaard
  leder*
 • Anders Præstegaard
  lærer
 • Henrik N. Boll
  lærer
 • Jens Erik Rasmussen
  lærer
 • Jesper Gude
  Leder
 • Rikke Konoy
  Lærer
 • Stella Ørn
  lærer
 • Troels Lund Nielsen
  lærer
 • Michael Strange
  Lærer, 1. suppleant
 • Lene Rom Frederiksen
  Lærer, 2. suppleant
 • Mark Johnsen
  Lærer, 3. suppleant
 • Gitte Grarup
  Leder, 1. suppleant
 • Niels-Erik Mogensen
  Leder, 2 suppleant

 

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533