Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Forretningsudvalgets arbejde

Forretningsudvalget nedsættes af bestyrelsen og består af formand, næstformand samt 3 øvrige besstyrelsesmedlemmer. Forretningsudvalget står for foreningens daglige drift, herunder ansætter personale til sekretariatet og fører tilsyn med foreningens økonomi.

I perioden 2022-2024 består forretningsudvalget af flg. medlemmer:

 • Simon Junker Tang
  formand
 • Christa V. Danielsen
  næstformand
 • Charlotte Mejlbjerg
  lærer
 • Nana Ellebæk Bjerg
  Lærer
 • Simon Lindegaard
  leder

 

 

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533